- Multifunkčné ihrisko 33x18

         - výmer

         - model

- Prívod vody pre závlahu futbalového ihriska

         - Voda - výmer

         - projekt

         - Elektroinštalácia - výmer

- Multifunkčné ihrisko - výzva na predkladanie ponúk

         - výmer

         - čestné vyhlásenie

         - model

         - obaly

         - situácia

         - technická správa

- verejné osvetlenie, káblové chráničky - výzva na predkladanie ponúk

- prekládka stĺpa 22kv - výzva na predkladanie ponúk

- Záznam z prieskumu trhu – dažďová kanalizácia 1. etapa

- dažďová kanalizácia 1. etapa - výzva na predkladanie ponúk

- Prieskum trhu - Komunikácia I.etapa – zemné práce

- Komunikácia I.etapa – zemné práce – výzvy na predkladanie ponúk

- Prieskum trhu - vybudovanie posilňovacej stanice

- Prieskum trhu - rozšírenie distribučného vodovodu

- Vybudovanie posilňovacej stanice vodovodu – výzvy na predkladanie ponúk

- Rozšírenie distribučného vodovodu – výzvy na predkladanie ponúk

- Vyhodnotenie ponúk - rozšírenie distribučného plynovodu

- Rozšírenie distribučného plynovodu – výzvy na predkladanie ponúk

- Záznam z prieskumu trhu – rekonštrukcia chodníka

- rekonštrukcia chodníka - výzva na predkladanie ponúk