Komisia finančno stavebná a pre verejný poriadok


Ing. Marián Jamrich predseda, poslanec Livinské Opatovce 33
Miroslav Kramár člen, poslanec Livinské Opatovce 83
Ing. Pavel Bim člen, občan Livinské Opatovce 95
Radovan Peťovský člen, občan Livinské Opatovce 44
Ľuboš Mano člen, občan Livinské Opatovce 106


Komisia pre kultúru a šport


Peter Januška predseda, poslanec Livinské Opatovce 100
Alena Kubrická člen, poslankyňa Livinské Opatovce 103
Ľubomíra Darmová člen, občan Livinské Opatovce 35
Jana Sečkárová člen, občan Livinské Opatovce 62
Ing. Silvia Šípošová člen, občan Livinské Opatovce 62


Komisia pre ochranu verejného záujmu


Oľga Poluchová predseda, poslankyňa /SNS/ Livinské Opatovce 96
Miroslav Kramár člen, poslanec /nezávislý/ Livinské Opatovce 83
Ing. Marián Jamrich člen, poslanec /nezávislý/ Livinské Opatovce 33