Poslanci Obecného zastupiteľstva, hlavný kontrolór obce


Alena Kubrická SNS 95632 Livinské Opatovce 103 zástupkyňa starostky
Peter Januška SNS 95632 Livinské Opatovce 100 poslanec
Ing. Marián Jamrich   95632 Livinské Opatovce 33 nezávislý poslanec
Oľga Poluchová SNS 95632 Livinské Opatovce 96 poslankyňa
Miroslav Kramár   95632 Livinské Opatovce 83 nezávislý poslanec
Ing. Jana Kubicová   Bánovce nad Bebravou hlavný kontrolór